Föreläggande SunResidence AB

Föreläggande 20 juni 2019

Bolaget SunResidence Travel Collection har sålt paketresor utan att ha ställt den obligatoriska resegarantin. Konsumentombudsmannen, KO, förbjuder därför bolaget att fortsätta med marknadsföringen.

Kammarkollegiet har beslutat att SunResidence ska ordna en resegaranti om totalt 500 000 kronor. De 250 000 kronor som bolaget tidigare har ställt som garanti har betalats ut i ersättning till drabbade resenärer.

SunResidence har inte ordnat den förhöjda resegarantin men har ändå fortsatt att marknadsföra paketresor via sin webbplats. KO har därför förelagt bolaget att upphöra med marknadsföringen tills den förhöjda resegarantin ordnas. Om SunResidence trotsar förbudet riskerar bolaget att få betala ett vite på en halv miljon kronor.

Här finner du hela föreläggandet om SunResidence Travel Collection

Skriv ut
Prenumerera