Föreläggande Ur och Penn AB

Föreläggande 11 november 2019

Konsumentombudsmannen (KO) förbjuder Ur & Penn AB, 556438-6950, att vid marknadsföring av klockor och andra modeaccessoarer använda sig av uttrycket "Rea" eller andra uttryck med motsvarande innebörd om inte försäljningen sker under en begränsad tid.

KO förbjuder Ur & Penn AB att vid marknadsföring av klockor och andra modeaccessoarer felaktigt påstå att försäljningspriset är nedsatt med en viss procentsats i förhållande till det ordinarie priset

Respektive förbud är förenat med ett vite på 1 500 000 kronor.

Här kan du läsa hela föreläggandet

Skriv ut
Prenumerera