Föreläggande 1 SAS

Föreläggande 4 november 2020

Konsumentombudsmannen, KO, förbjuder flygbolaget SAS att vid inställd flygning låta bli att återbetala biljettpriset till konsument inom sju dagar. De sju dagarna räknas efter att begäran om återbetalning inkommit.

Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden (SAS) har inte betalat tillbaka alla konsumenter som fick sina resor inställda till följd av coronapandemin. Enligt EU:s flygpassagerarförordning har bolaget sju dagar på sig att betala tillbaka, men många konsumenter har väntat betydligt längre än så.

Konsumentombudsmannen, KO, förbjuder nu SAS att dröja längre än sju dagar med återbetalning efter att en sådan begäran har kommit in till flygbolaget. 

Föreläggandet är förenat med ett månatligt vite på 1 000 000 kr från och med december 2020 till och med december 2021. Det innebär att om företaget inte betalar tillbaka pengarna i tid kan det komma att tvingas betala vitet. Beslut om utdömande av vite fattas av domstol.

Här hittar du föreläggandet i sin helhet

Skriv ut
Prenumerera