KO stämmer Svea Ekonomi

Pågående mål 18 juni 2020

Förseningsavgifter för konsumentkrediter bryter mot lagen. Det anser Konsumentombudsmannen, KO, och ansöker därför om stämning mot företaget Svea Ekonomi.

KO pekar på att inkassokostnadslagen, som är en konsumentskyddande lag, säger att ett företag bara får begära ersättning för kostnader som uppstår när det ska driva in skulden från konsumenten. Därför vill KO att Patent- och marknadsdomstolen prövar ärendet med förseningsavgifter. 

Här finner du hela stämningsansökan

Skriv ut
Prenumerera