Interimistiskt beslut i målet mellan KO och IOGT-NTO

Pågående mål 3 januari 2018

Om föreningen bryter mot något av de sju förbud och krav som domstolen listar hotar ett vite om tre miljoner kronor, per punkt. Beslutet är ett så kallat interimistiskt beslut som gäller direkt och fram till dess att målet avgjorts av domstolen.

Nedan finner du det interimistiska beslutet i sin helhet.

Skriv ut Skriv ut
Prenumerera