KO stämmer Elec Games Ltd (Ninja Casino)

Pågående mål 17 december 2018

Konsumentombudsmannen, KO, yrkar att Patent- och marknadsdomstolen förbjuder Elec Games att vid marknadsföring av spel på internet använda pop up-annonser som täcker hela eller delar av skärmen. KO anser att bolaget genom sin marknadsföring med pop up-annonser marknadsfört sin spelprodukt, Ninja Casino, i strid med måttfullhetskravet i lotterilagen.

KO vill att domstolen förbjuder bolaget att använda sig av påståenden som: ”Kan fylla kontot på fem minuter”, ”blixtsnabba utbetalningar”, ”Vinsten på banken inom fem minuter” och ”SPELA NU!” med flera.

KO vill också att domstolen gör en helhetsbedömning av bolagets marknadsföring för att se hur den förhåller sig till kravet på måttfullhet.

Här finner du stämningsansökan i sin helhet

Skriv ut Skriv ut
Prenumerera