KO stämmer Mobilegroup-Telefonihuset

Pågående mål 16 september 2019

Säljarna ringde och lovade lägre månadskostnad och gratis teknikprylar. Sedan kom fakturan på mellan 10 000 och 25 000 kronor.

Nu stämmer Konsumentombudsmannen, KO, företaget Mobilegroup, senare Telefonihuset, och personen bakom företaget.

KO vill att domstolen förbjuder bolagets metoder och dömer ut en marknadsstörningsavgift på 2,4 miljoner kronor.

KO riktar stämningsansökan även mot personen bakom företaget eftersom det finns en risk att denne fortsätter verksamheten under nya företagsnamn.

Här kan du läsa stämningsansökan i sin helhet

Interimistiskt beslut

Patent- och marknadsdomstolen har fattat beslut att omedelbart förbjuda de vilseledande metoder som företaget har använt. Beslutet gäller i väntan på att domstolen hinner pröva ärendet och komma med en dom.

Här kan du läsa beslutet i sin helhet

Skriv ut Skriv ut
Prenumerera