KO stämmer JTI Sweden AB

Pågående mål 1 juni 2020

Konsumentombudsmannen, KO, vill att Patent- och Marknadsdomstolen förbjuder JTI Sweden AB att sponsra festivaler i syfte att främja försäljning av tobaksvaror.

JTI Sweden AB har haft ett samarbetsavtal med en arrangör av flera stora festivaler. Bolaget har betalat för bland annat en exklusiv rätt att sälja och marknadsföra tobaksprodukter på festivalerna.

KO anser att detta strider mot sponsringsförbudet för tobaksvaror och vill därför få fram ett förbud i Patent- och marknadsdomstolen.

Här finner du stämningsansökan i sin helhet

Skriv ut
Prenumerera