Dom i målet mellan KO och Eniro 118 118 AB

Dom 28 januari 2016

Marknadsdomstolen beslutar att Eniro 118 118 AB måste ange kostnaden för nummerupplysningstjänsten via telefon och sms, om konsumenten begär det.

Marknadsdomstolen går därmed Konsumentombudsmannens linje. Företaget riskerar att få betala ett vite på 1 miljon kronor om bolaget bryter mot domen som fastställdes den 28 januari 2016.

På grund av bestämmelser i Personuppgiftslagen, PUL, publicerar Konsumentverket inte handlingar med personuppgifter på webben. Handlingarna kan begäras ut via konsumentverket@konsumentverket.se  eller aktuell domstol.

Är du journalist kan du även kontakta presstjänsten på presstjanst@konsumentverket.se eller 054-19 40 20.

Skriv ut Skriv ut
Prenumerera