Dom i målet mellan KO och Malmö Dansakademi AB

Dom 15 augusti 2016

Marknadsdomstolen ålägger Malmö Dansakademi AB att, innan distansavtal om danskurs träffas med konsument, lämna tydlig information om ångerrätt enligt en dom den 15 augusti 2016.

Företaget ska även upplysa konsumenten om hur ångerfristen beräknas och utövas, att det finns ett standardformulär för utövande av ångerrätten och hur konsumenten kan ta del av det samt vilka konsekvenser det får för konsumenten om köpet ångras.

Domen är förknippad med ett vite på en miljon kronor som kan komma att dömas ut om bolaget bryter mot domen.

På grund av bestämmelser i Personuppgiftslagen, PUL, publicerar Konsumentverket inte handlingar med personuppgifter på webben. Handlingarna kan begäras ut via konsumentverket@konsumentverket.se  eller aktuell domstol.

Är du journalist kan du även kontakta presstjänsten på presstjanst@konsumentverket.se eller 054-19 40 20.

Skriv ut Skriv ut
Prenumerera