Dom i målet mellan KO och Chris Wine Sweden AB

Dom 11 juli 2017

Patent- och marknadsdomstolen förbjudet bolaget Chris Wine Sweden AB att använda sig av påståendet "fynd!" skrivet med stora bokstäver i marknadsföringen. Företaget får däremot använda påståendet "rekommenderas" eftersom domstolen anser att det finns en tydligare koppling till ett omdöme i en recension av vinet i det påståendet och att konsumenterna förstår att det handlar om pris i förhållande till kvalitet.

Ordet "fynd", anser domstolen strider mot alkohollagens krav på särskild måttfullhet. Bolaget får inte heller använda uttrycket "Ett utmärkt alternativ till den stora festen!" eftersom även det bryter mot alkohollagens krav på särskild måttfullhet i marknadsföringen. De två förbuden kopplas till ett vite på sammanlagt 2 miljoner kronor om bolaget skulle bryta mot dem.

Domen är överklagad och Patent- och marknadsöverdomstolen har beviljat prövningstillstånd.

Skriv ut Skriv ut
Prenumerera