Dom i målet KO – Skruf Snus AB

Dom 27 september 2018

Patent- och marknadsdomstolen anser att bolagets reklam bryter mot tobakslagen.

Patent- och marknadsdomstolen förbjuder, vid vite om en miljon kronor, Skruf Snus AB att vid marknadsföring av snus gentemot konsument använda påståendena ”EKO 100 procent ekologisk tobak”, ”ekologisk tobak”, ”EKO tobak” och ”EKO ekologisk tobak” eller andra påståenden med väsentligt samma innebörd på skyltar, dekaler fästa på snuskylar eller upphängda skärmar inne i butiken.

Hela domen finner du här

Skriv ut Skriv ut
Prenumerera