Dom i målet mellan KO och Kissie Media samt Tourn Media

Dom 31 januari 2018

Patent- och marknadsdomstolen förbjuder Kissie Media Sweden AB, att marknadsföra produkter dels på blogg, dels på Instagram på sätt som skett så att det inte tydligt kan identifieras som marknadsföring.

Domstolen kräver också att bolaget på ett tydligt sätt anger vem som svarar för marknadsföringen, det vill säga vilket företag det är som är avsändare för reklamen.

Båda punkterna förknippas med ett vite på 100 000 kronor vardera. 

Patent- och marknadsdomstolen lämnar Konsumentombudsmannens klagomål mot Tourn Media AB utan bifall.

Nedan finner du domen i sin helhet.

 

Skriv ut Skriv ut
Prenumerera