2015:4b Swedfonenet AB

Föreläggande 7 september 2015

KO ålägger Swedfonenet att lämna tydligare information till konsumenter vid telefonförsäljning. Företaget får inte heller ge intryck av att representera konsumentens nuvarande operatör. Swedfonenet ska också rätta sin marknadsföring.

A) Konsumentombudsmannen (KO) ålägger Swedfonenet AB vid vite av 750 000 kronor att vid telefonförsäljning av telefon- eller bredbandsabonnemang i början av varje samtal tydligt informera konsumenten om att säljaren representerar Swedfonenet och att syftet med samtalet är att sälja Swedfonenets abonnemang.

B) KO förbjuder Swedfonenet vid vite av 750 000 kronor att vid telefonförsäljning av telefon- eller bredbandsabonnemang felaktigt påstå eller ge intryck av att försäljaren representerar konsumentens nuvarande operatör eller att den nuvarande operatören lagt ned verksamheten.

C) KO förbjuder Swedfonenet vid vite av 750 000 kronor att vid marknadsföring av telefon- eller bredbandsabonnemang påstå att det föreligger ett företagsabonnemang, när personen ifråga träffat avtalet i egenskap av konsument. Föreläggandet ska godkännas och vara KO tillhanda senast den 15 september 2015.

 

På grund av bestämmelser i Personuppgiftslagen, PUL, publicerar Konsumentverket inte handlingar med personuppgifter på webben. Från januari 2017 och framåt publiceras förelägganden med maskerade personuppgifter. Vill du begära ut äldre handlingar eller handlingar utan maskning kan det göras via konsumentverket@konsumentverket.se.

Är du journalist kan du även kontakta presstjänsten på presstjanst@konsumentverket.se eller 054-19 40 20.

Skriv ut Skriv ut
Prenumerera