2015:7 Immitec Sverige AB

Föreläggande 4 december 2015

Konsumentombudsmannen (KO) förbjuder Immitec Sverige AB vid vite av 500 000 kronor att vid marknadsföring av kosttillskott på sätt som skett eller på väsentligen likartat sätt påstå eller ge intryck av att kosttillskottet leder till att hormonbalansen återställs.

Påståendena är vilseledande och otillbörliga enligt 8 och 10 §§ marknadsföringslagen, då de i vart fall sannolikt påverkar konsumentens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut.

Immitec ska alltså vid vite förbjudas att framöver använda den otillbörliga marknadsföringen.

 

På grund av bestämmelser i Personuppgiftslagen, PUL, publicerar Konsumentverket inte handlingar med personuppgifter på webben. Från januari 2017 och framåt publiceras förelägganden med maskerade personuppgifter. Vill du begära ut äldre handlingar eller handlingar utan maskning kan det göras via konsumentverket@konsumentverket.se.

Är du journalist kan du även kontakta presstjänsten på presstjanst@konsumentverket.se eller 054-19 40 20.

Skriv ut Skriv ut
Prenumerera