2016:2: Mobilarena Norden AB

Föreläggande 3 mars 2016

Konsumentombudsmannen (KO) ålägger Mobilarena Norden AB att vid marknadsföring av mobiltelefoner, bredbandsabonnemang och liknande produkter, innan avtal utanför affärslokal ingås, lämna klar och begriplig information i en handling, eller om konsumenten samtycker till det, i en annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för konsumenten.

Följande uppgifter ska företaget lämna:

  • Uppgift om Mobilarena Norden AB:s organisationsnummer.
  • Uppgift om de för avtalet aktuella villkoren för betalning.
  • Uppgift om konsumentens reklamationsrätt, hur reklamation ska göras och gatuadressen till det verksamhetsställe dit konsumenten kan vända sig för att framställa klagomål.
  • Uppgift om att det finns ett standardformulär för utövande av ångerrätten och hur konsumenten kan ta del av det. Uppgift om avtalets uppsägningstid.
  • Uppgift om konsumentens möjlighet att få en tvist med näringsidkaren prövad utanför domstol.

Föreläggandet är förenat med ett vite på 750 000 kronor.

 

På grund av bestämmelser i Personuppgiftslagen, PUL, publicerar Konsumentverket inte handlingar med personuppgifter på webben. Från januari 2017 och framåt publiceras förelägganden med maskerade personuppgifter. Vill du begära ut äldre handlingar eller handlingar utan maskning kan det göras via konsumentverket@konsumentverket.se.

Är du journalist kan du även kontakta presstjänsten på presstjanst@konsumentverket.se eller 054-19 40 20.

Skriv ut Skriv ut
Prenumerera