KO stämmer Airhelp

Pågående mål 5 januari 2017

Konsumentombudsmannen stämmer bolaget Airhelp som driver ärenden om ersättning för sena flyg åt konsumenter

Bolaget är baserat i Hongkong, men har ett nordiskt dotterbolag som agerar på den svenska marknaden. KO ansöker om stämning mot båda bolagen eftersom de använder avtalsvillkor som strider mot svensk lag. Villkoren är till nackdel för konsumenterna och KO vill att domstolen förbjuder bolaget att använda dem. Konsumentombudsmannen vill att förbudet ska vara kopplat till ett vite.

Här finner du hela stämningsansökan

Skriv ut Skriv ut
Prenumerera