KO stämmer Biluthyrarna

Pågående mål 5 oktober 2016

Hyr du en bil i dag får du stå för alla eventuella skador på den under hyrestiden – även för de som du själv inte ansvarar för.

Det betyder att man som konsument alltid måste betala ersättning, vanligtvis motsvarande självrisken för skadan, vid till exempel stölder, skadegörelser, olyckshändelser som stenskott eller nedfallande träd, trafikolyckor och parkeringsskador, om inte en tredje part har tagit på sig ansvaret för skadan.

Det är inte rimligt anser Konsumentombudsmannen, KO, och tar därför branschorganisationen Biluthyrarna till domstol. Konsumentombudsmannen, KO, anser att det rekommenderade avtalsvillkoret är oskäligt. Därför vill nu KO få frågan prövad av Patent- och marknadsdomstolen.

På grund av bestämmelser i Personuppgiftslagen, PUL, publicerar Konsumentverket inte handlingar med personuppgifter på webben. Handlingarna kan begäras ut via konsumentverket@konsumentverket.se  eller aktuell domstol.

Är du journalist kan du även kontakta presstjänsten på presstjanst@konsumentverket.se eller 054-19 40 20.

Skriv ut Skriv ut
Prenumerera