KO stämmer Nova Airlines

Pågående mål 28 juni 2016

Konsumentombudsmannen, KO, har ansökt om stämning vid Marknadsdomstolen mot Nova Airlines AB, även kallat Novair.

 KO vill att domstolen förbjuder flygbolaget att i reseavtal i första hand skriva att reklamation krävs för att hen ska behålla rätten att ställa anspråk grundat på Flygförordningen. I andra hand använda avtalsvillkor som innebär att reklamation ska vara bolaget tillhanda tidigare än tre år från hemkomsten. Novair använder avtalsvillkor där det står att reklamation måste ske inom tre månader. KO anser att det är oskäligt. KO yrkar att domstolen förknippar förbuden med vite.

Novair ingår tillsammans med bland andra Apollo i den schweiziska resekoncernen Kuoni Travel. Novair flyger bland annat till resmål vid Medelhavet.

På grund av bestämmelser i Personuppgiftslagen, PUL, publicerar Konsumentverket inte handlingar med personuppgifter på webben. Handlingarna kan begäras ut via konsumentverket@konsumentverket.se  eller aktuell domstol.

Är du journalist kan du även kontakta presstjänsten på presstjanst@konsumentverket.se eller 054-19 40 20.

Skriv ut Skriv ut
Prenumerera