KO stämmer Resegruppen

Pågående mål 29 april 2016

Konsumentombudsmannen, KO, yrkar att Marknadsdomstolen förbjuder Resegruppen att i avtal för resor med hotell och flyg friskriva sig från ansvar för tidtabellsändringar, inställda flyg, bagage eller annat som har med flygresan att göra.

Detsamma gäller för problem med inbokade hotellnätter. Bolaget har också avtal som säger att det inte är möjligt att ändra i en bokning och inte heller att namnet på en passagerare kan ändras. Bolagets villkor gör också gällande att det är passageraren som måste ta reda på information om pass och visum. Resegruppens avtal säger också att resenärer som drabbas av förseningar, inställda flyg eller krångel med hotellet själva måste kontakta flygbolaget eller hotellet direkt.

KO har lämnat in en stämningsansökan mot Resegruppen eftersom avtalet på många punkter strider mot Paketreselagen. KO anser att Resegruppens avtalsvillkor ger bolaget förmåner och berövar konsumenten rättigheter.

Samtliga förbudspunkter ska förknippas med vite, anser KO.

På grund av bestämmelser i Personuppgiftslagen, PUL, publicerar Konsumentverket inte handlingar med personuppgifter på webben. Handlingarna kan begäras ut via konsumentverket@konsumentverket.se  eller aktuell domstol.

Är du journalist kan du även kontakta presstjänsten på presstjanst@konsumentverket.se eller 054-19 40 20.

Skriv ut Skriv ut
Prenumerera