KO stämmer Sembo/Stena Line

Pågående mål 18 april 2016

Sembo säljer sol- och badresor i form av så kallade paketresor där både transport och logi ingår. Sembo är ett av Stena Lines varumärken.

KO yrkar att Marknadsdomstolen vid vite ålägger Stena Line, att tydligt och begripligt informera konsumenten om att från-priset är beräknat utifrån två vuxna och två barn eller annan konstellation, när så är fallet.

KO yrkar att Marknadsdomstolen vid vite förbjuder Stena Line, att ange procentsatser för rabatter, om inte rabatterna avser en motsvarande prisnedsättning på produkternas ordinarie priser.

KO yrkar att Marknadsdomstolen vid vite förbjuder Stena Line använda sig av från-priser, om det inte föreligger ett reellt utbud där produkten faktiskt kan köpas till det angivna lägsta priset.

På grund av bestämmelser i Personuppgiftslagen, PUL, publicerar Konsumentverket inte handlingar med personuppgifter på webben. Handlingarna kan begäras ut via konsumentverket@konsumentverket.se  eller aktuell domstol.

Är du journalist kan du även kontakta presstjänsten på presstjanst@konsumentverket.se eller 054-19 40 20.

Skriv ut Skriv ut
Prenumerera