KO stämmer Svenska Telebolaget

Pågående mål 11 april 2016

Stämningsansökan mot Svenska Telebolaget och personerna bakom bolaget. Företaget säljer abonnemang via telefonförsäljning.

Konsumentombudsmannen, KO, vill att tingsrätten förbjuder bolaget att kräva betalt för tjänster som konsumenten inte beställt. KO vill också att bolaget förbjuds kontakta personer som registrerat sina telefoner hos NIX. KO begär också att bolaget ska åläggas att lämna korrekt information om ångerrätt, att respektera konsumenter som vill avsluta telefonsamtalet och att bolaget vid telefonförsäljning alltid tydligt och korrekt informerar om alla tillkommande avgifter. 

KO yrkar att samtliga punkter förknippas med löpande vite. KO begär också att förbuden ska gälla omedelbart. En marknadsstörningsavgift på 1 miljon kronor är kopplad till stämningsansökan.

På grund av bestämmelser i Personuppgiftslagen, PUL, publicerar Konsumentverket inte handlingar med personuppgifter på webben. Handlingarna kan begäras ut via konsumentverket@konsumentverket.se  eller aktuell domstol.

Är du journalist kan du även kontakta presstjänsten på presstjanst@konsumentverket.se eller 054-19 40 20.

Skriv ut Skriv ut
Prenumerera