KO stämmer IOGT-NTO och Miljonlotteriet

Pågående mål 5 december 2017

KO stämmer nykterhetsorganisationen IOGT-NTO i Patent- och marknadsdomstolen, för överträdelser vid marknadsföring av spel.

Stämningsansökan gäller IOGT-NTO:s lotteriverksamhet under det registrerade varumärket Miljonlotteriet. KO anser att överträdelserna är systematiska och av mycket allvarlig art, samt att de pågått över en förhållandevis lång tid, och anser att maximal marknadsföringsavgift om 10 miljoner kronor ska utgå.

Konsumentverket har vid upprepade tillfällen förgäves försökt förmå IOGT-NTO att på frivillig väg rätta till bristerna i telefonförsäljningen av lotterna. KO begär därför att domstolen i väntan på rättegångsförhandlingarna fattar ett tillfälligt, interimistiskt, förbud.

Nedan finner du stämningsansökan i sin helhet.

Skriv ut Skriv ut
Prenumerera