KO stämmer JAK Medlemsbank

Pågående mål 18 april 2017

Konsumentombudsmannen, KO, menar att JAK Medlemsbank vilseleder konsumenter om att deras lån är räntefria. Det KO anser är ränta kallar JAK för ”lånekostnad.” KO stämmer därför banken för vilseledande marknadsföring.

I sin marknadsföring använder JAK Medlemsbank formuleringar som ”Bli medlem i den räntefria banken” och ”JAK bedriver räntefri verksamhet”. Vilseledande menar KO som nu vill att Patent- och marknadsdomstolen förbjuder bankens marknadsföring.

JAK har själva angett att den ”lånekostnad” de tar ut i stället för ränta används till att täcka kostnader för bland annat kreditrisk och administration. Detta är inte tillåtet för en avgift kopplat till ett lån. KO anser att det JAK kallar ”lånekostnad” i själva verket är en ränta.
KO vill nu att domstolen förbjuder den vilseledande marknadsföringen och tvingar banken att använda ordet ränta i stället för lånekostnad.

Skriv ut Skriv ut
Prenumerera