KO stämmer Mezina AB

Pågående mål 5 september 2017

Konsumentombudsmannen, KO, stämmer bolaget Mezina AB. KO vill få det prövat om bolagets reklam för naturläkemedel bryter mot lagen.

Mezina AB har i sin reklam påstått att produkterna Movizin complex, Macoform och Vistavital, som ingår i bolagets sortiment, är bra för hälsan.

Bakgrunden till KO:s stämning är olika syn på hur botanicals, det vill säga preparat som innehåller växter eller växtextrakt av den nu aktuella typen, får omnämnas i marknadsföringen. KO vill att Patent- och marknadsdomstolen begär ett förhandsavgörande från EU-domstolen om hur övergångsbestämmelser ska tolkas.

Skriv ut Skriv ut
Prenumerera