KO stämmer Seniortelefoni

Pågående mål 30 oktober 2017

Konsumentombudsmannen, KO, stämmer företaget Seniortelefoni som ringt upp äldre personer och gett sken av att ringa från deras ordinarie teleoperatör. De uppringda har trott att de erbjudits en ”seniorrabatt” på sitt ordinarie abonnemang, medan det i själva verket handlade om ett byte till en annan operatör.

KO anser att Patent- och marknadsdomstolen ska kräva att Seniortelefoni måste berätta tydligt och klart att de ringer för att sälja ett nytt abonnemang. KO vill att domstolen förbjuder företaget att låtsas ringa från konsumenternas ordinarie teleoperatör. Dessutom vill KO att domstolen förbjuder företaget att skicka ut fakturor utan giltiga avtal. Företaget måste också bli bättre på att ge korrekt och tydlig information om konsumentens ångerrätt, anser KO.

KO vill att domstolen dömer ut en marknadsstörningsavgift på 80 000 kronor och att samtliga punkter i stämningen förknippas med vite.  Även personen bakom företaget ska omfattas av förbuden och kraven på tydlighet, anser KO.

Nedan finner du stämningsansökan i sin helhet.

Skriv ut Skriv ut
Prenumerera