Interimistiskt beslut i målet KO-Svensk Fordonsgaranti

Dom 6 november 2018

Patent- och marknadsdomstolen förbjuder både Svensk Fordonsgaranti och personen bakom företaget att ge intryck av att garantin som nämns i utskicket har samband med bilens fabriksgaranti eller andra garantier som utfärdats av biltillverkaren eller generalagenten.

Domstolen förbjuder också företaget och personen bakom företaget att påstå att bilarnas fabriksgaranti har upphört att gälla eller snart kommer att upphöra, när så inte är fallet.

Domstolen förbjuder både företaget och personen bakom att påstå att konsumenten står utan skydd och riskerar dyra reparationer.

Alla tre förbudspunkterna förknippas med vite på 1 miljon kronor vardera för företaget och personen bakom företaget.

Beslutet är ett så kallat interimistiskt beslut som gäller med omedelbar verkan.

Här finner du beslutet i sin helhet

Skriv ut Skriv ut
Prenumerera