Överklagan av dom i målet mellan KO och Alexandra Media samt Tourn Media

Pågående mål 21 februari 2018

Konsumentombudsmannen, KO, överklagar Patent- och marknadsdomstolens dom i målet till Patent- och marknadsöverdomstolen.

KO vill få prövat reklamförmedlarens ansvar, Tourn Media AB. Företaget friades helt i den tidigare instansen.

KO vill också att domstolen prövar Alexandra Medias (tidigare Kissie Media) samtliga tre inlägg för att se om de är tillräckligt tydligt reklammarkerade.

Dessutom vill KO att vitesbeloppen höjs till 500 000 kronor respektive 1 miljon kronor.

Nedan finner du överklagandet.

Skriv ut Skriv ut
Prenumerera