La Redoute Sverige föreläggs att sluta med krediter

Bristande kreditprövning 8 december 2014

Konsumentverket förelägger La Redoute Sverige AB att upphöra med att lämna krediter. Beslutet är förenat med ett vite på 5 miljoner kronor.

På grund av bestämmelser i Personuppgiftslagen, PUL, publicerar Konsumentverket inte handlingar med personuppgifter på webben. Handlingarna kan fritt begäras ut via konsumentverket@konsumentverket.se  eller aktuell domstol.

Är du journalist kan du även kontakta presstjänsten på presstjanst@konsumentverket.se eller 054-19 40 20.

Skriv ut Skriv ut
Prenumerera