Fler bilverkstäder med i branschöverenskommelse

Nyhet 30 september 2015

Nu ökar utbudet av verkstäder på marknaden som omfattas av en överenskommelse mellan branschorganisationerna och Konsumentverket.

Nytt från och med nu är att överenskommelsen även omfattar verkstäder som är anslutna till SFVF, Sveriges Fordonsverkstäders Förening. Sedan tidigare ingår MRF, Motorbranschens Riksförbund, i överenskommelsen som nu får en större bredd och når allt fler konsumenter.

Konsumenter som använder en ansluten bilverkstad får det bättre på flera sätt. Bland annat är begreppet ”fackmässigt arbete” förtydligat. Verkstaden måste följa de anvisningar som är framtagna av fordonstillverkaren. Verkstaden måste också ha rätt kompetens och utrustning samt använda sig av godkända reservdelar.

– På så sätt garanterar villkoren att konsumenten kan känna sig trygg med att arbetet är fackmässigt utfört och att bilens garantier fortsätter att gälla, säger Ulf Stefansson, jurist på Konsumentverket.

En annan nyhet är att verkstaden måste se till att konsumenten skriver under själva beställningen när han eller hon lämnar in bilen.

– Konsumenten har rätt till en kopia på den underskrivna beställningen och en del missförstånd kan då förhoppningsvis undvikas.

Vi vill uppmärksamma dig på att den här nyheten publicerades för mer än ett år sedan. Det kan alltså finnas mer aktuell information som har publicerats efter den här nyheten.

Skriv ut Skriv ut
Prenumerera