Föreläggande mot Lundstedt Fond & Finans

Nyhet 18 december 2015

Konsumentverket har tagit emot anmälningar mot företaget Lundstedt Fond & Finans.

Anmälningarna rör bland annat att Lundstedt Fond & Finans gett sken av att aktivt förvalta fonder åt konsumenter och att tjänsten är gratis. Företaget har på telefon påstått att fonden går bra, när utvecklingen i själva verket gått stadigt nedåt.

Konsumentombudsmannen, KO, ser mycket allvarligt på Lundstedt Fond & Finans överträdelser av marknadsföringslagen. Aktuella försäljningsmetoder riskerar att allvarligt skada förtroendet för telefonförsäljning samt för finansiella rådgivningstjänster i stort.

Krav från KO

KO kräver i ett förbuds- och informationsföreläggande att företaget Lundstedt Fond & Finans tydligt informerar om att det är företaget som ringer och att syftet med samtalet är att förmå konsumenten att byta till den av bolaget anvisade fonden.

KO kräver också att företaget tydligt och klart ska tala om vad tjänsten kostar och vad den innehåller.

KO förbjuder även företaget att uppge att de förvaltar fonder, när så inte är fallet.

Vidare förbjuder KO att företaget påstår att staten tar ut en särskild avgift för premiepensionen.

Företaget får inte heller ge sken av att fonden har en annan utveckling än vad som är fallet.

Slutligen förbjuder KO företaget att ta ut en avgift av konsumenten om hen inte svarar ja eller nej på bolagets avtalsförslag inom ett visst antal dagar.

Viteshot om totalt 4,5 miljoner kronor

Samtliga sex förbuds- och informationspunkter är var och en förknippade med ett vite om 750 000 kronor.

Företaget har godkänt föreläggandet och det innebär att förbudet gäller på samma vis som ett beslut fattat av domstol. Vitet kan komma att dömas ut, ifall företaget bryter mot föreläggandet.

Läs föreläggandet i sin helhet här.

Vi vill uppmärksamma dig på att den här nyheten publicerades för mer än ett år sedan. Det kan alltså finnas mer aktuell information som har publicerats efter den här nyheten.

Skriv ut Skriv ut
Prenumerera