KO har ordet: Renodla budget- och skuldrådgivningen

Nyhet 13 maj 2015

Konsumentverket har av finansdepartementet fått i uppdrag att genomföra en fördjupad kartläggning och analys av den kommunala budget- och skuldrådgivningen. Resultaten rapporterar vi i dag till regeringen.

I rapporten lämnas en bild av hur den kommunala budget- och skuldrådgivningen fungerar i dag. Samtidigt ges flera förslag till hur verksamheten skulle kunna effektiviseras.
Arbetet med kartläggningen har bland annat inneburit kontakter med både rådgivare, allmänhet och rådsökande. De flesta vi talat med ger samma bild. Budget- och skuldrådgivningen fungerar bra, men tyvärr är det alltför få som känner till att den finns.

Läs KO har ordet där Gunnar Larsson kommenterar rapporten närmare.

Med väntan växer skulden

PDF 2 MB. Öppnas i nytt fönster

En kartläggning som ska fungera som underlag för regeringens arbete med överskuldsättning och Konsumentverkets insatser att stödja budget- och skuldrådgivningen.

Vi vill uppmärksamma dig på att den här nyheten publicerades för mer än ett år sedan. Det kan alltså finnas mer aktuell information som har publicerats efter den här nyheten.

Skriv ut Skriv ut
Prenumerera