KO tar Norwegian till domstol

Nyhet 14 juli 2015

Konsumentombudsmannen anser att Norwegian allvarligt brister i sin information till flygpassagerarna på flera punkter och har därför lämnat in en stämningsansökan mot bolaget.

Flygpassagerare har rätt att få tydlig information om sina rättigheter när flyget blir försenat eller inställt. Rättigheterna handlar både om ekonomisk kompensation, som varierar mellan 250 och 600 euro per person, och ombokning till nästa flyg eller pengarna tillbaka beroende på omständigheterna och vad man själv föredrar. Det finns dessutom vägledande domar i EU-domstolen som säger att om ett flyg är mer än tre timmar försenat ska det ge samma rätt till kompensation som vid inställt flyg.

Tidigare påpekanden

Konsumentverket påpekade informationsskyldigheten redan 2013 vilket ledde till att Norwegian åtog sig att informera om passagerares rättigheter, men problemen finns kvar.

– Få passagerare känner till vilka rättigheter man har och därför är korrekt, tydlig och lättillgänglig information av mycket stor vikt. Jag tycker att det är allvarligt att företaget inte lyckats komma tillrätta med problemet trots tidigare påpekanden, säger konsumentombudsmannen Gunnar Larsson.

Begär vite på en halv miljon kronor

Genom att Norwegian väljer att visa viss information på sin webbplats och utesluter annan, lika viktig, information blir det missvisande för konsumenten, anser KO.

KO begär att Stockholms tingsrätt ska döma företaget att betala en halv miljon kronor i vite.

Bakgrund

Konsumentverket har fått ta emot många anmälningar mot Norwegian. Konsumentverket har tidigare haft en dialog med flygbolaget om brister och felaktigheter i företagets information till passagerare vad gäller rättigheter.
Flygbolaget dominerar bland flygärenden hos Allmänna reklamationsnämnden, ARN. Av 549 beslut under perioden 1 januari 2014–31 mars 2015 där flygbolag är motpart rörde drygt 38 procent av besluten Norwegian.  I cirka 90 procent av besluten får konsumenten helt eller delvis rätt mot företaget.

Kontaktperson: Konsumentverkets presstjänst, tfn 054-19 40 20.

Läs mer om dina rättigheter som passagerare på Hallå konsument

Vi vill uppmärksamma dig på att den här nyheten publicerades för mer än ett år sedan. Det kan alltså finnas mer aktuell information som har publicerats efter den här nyheten.

Skriv ut Skriv ut
Prenumerera