Konsumentverket har granskat tjänstepension

Nyhet 27 november 2015

Konsumentverkets granskning visar att det förekommer brister både i hur tjänstepension marknadsförs och hur avtalsvillkoren är utformade.

Tjänstepensionen är en viktig del av konsumenternas totala pension. Bortåt 90 procent av alla som arbetar omfattas av en tjänstepension. Den kan komma att utgöra upp till hälften av den pension man får ut. Därför är det viktigt att konsumenten kan fatta aktiva och välgrundade beslut om den.

Upplevs som svårt

Många konsumenter tycker att bank- och finanstjänster är svårbegripliga och tråkiga. Det kan vara svårt både att bedöma vilka behov man har och att jämföra de produkter som erbjuds. Även om information finns upplever många att den är svår att förstå. Det här leder till att få konsumenter som är aktiva och försöker hitta de mest prisvärda alternativen.

Dialog med avtalsparter

En tjänstepension skiljer sig från traditionella försäkringar eftersom det här är arbetsgivaren som ingår ett avtal med ett bolag till förmån för den anställde. Efter ett inledande arbete fann verket därför att den bästa vägen att gå vidare var en dialog med avtalsparterna.

Konsumentverket bjöd in Svenskt Näringsliv och LO samt Saco, Seco, Arbetsgivarverket och Offentliganställdas förhandlingsråd till möten. Där berättade Konsumentverket om de brister myndigheten funnit i både marknadsföring och avtalsvillkor. Avtalsparterna berättade i sin tur om sitt arbete med tjänstepensionerna. Alla var överens om att samarbeta för att göra det bättre för konsumenterna på området.

Uppföljning

Konsumentverket kommer att göra en uppföljning och undersöka om bolagen har tagit till sig av kritiken och ändrat sin marknadsföring. Om det fortfarande finns allvarliga brister kommer verket att kontakta parterna, informera om problemet och samråda om en lämplig lösning.

Även när det gäller avtalsvillkoren hoppas Konsumentverket att parterna har tagit till sig av verkets synpunkter. Myndigheten vill att villkoren utformas så att konsumenten inte har några svårigheter att förstå sina rättigheter och skyldigheter.

Vi vill uppmärksamma dig på att den här nyheten publicerades för mer än ett år sedan. Det kan alltså finnas mer aktuell information som har publicerats efter den här nyheten.

Skriv ut Skriv ut
Prenumerera