Varning för Göteborgs Flyttbyrå

Nyhet 14 oktober 2015

Allt fler anmäler företaget Göteborgs Flyttbyrå till Konsumentverket. Av anmälningarna framgår bland annat att företaget ger ett pris muntligt vid bokning, men att priset blir betydligt högre när bohaget har lastats in i flyttbilen.

Företaget ger ett muntligt pris vid bokning som sedan blir betydligt högre när bohaget har lastats in i flyttbilen. Framkörningsavgift, moms, extra timavgift och andra tilläggsavgifter tillkommer och konsumenten uppmanas att betala det högre priset för att få tillbaka sina saker. Flera anmälare har uppgett att de känt sig hotade.

Marknadsföringen är otydlig och företaget lämnar inte den information de ska innan ett avtal på distans ingås. Företaget påstår att de följer Konsumentverkets branschöverenskommelse med Sveriges Åkeriföretag och Sveriges Möbeltransportörers förbund, Bohag 2010, men bryter mot flera punkter i överenskommelsen. Företaget saknar även tillstånd för att bedriva yrkestrafik.

Anmäl till oss

Konsumentverket utreder företaget och uppmanar dig som har blivit drabbad att lämna in en anmälan till oss, även om du redan har anmält företaget till Allmänna reklamationsnämnden eller talat med din lokala konsumentrådgivare.

Anmäl till Konsumentverket

Vi vill uppmärksamma dig på att den här nyheten publicerades för mer än ett år sedan. Det kan alltså finnas mer aktuell information som har publicerats efter den här nyheten.

Skriv ut Skriv ut
Prenumerera