20 organisationer får dela på 13 miljoner

Nyhet 19 januari 2016

Nu har Konsumentverket beslutat vilka som får ta del av 2016 års organisations- och verksamhetsstöd. Totalt fördelas drygt 13 miljoner kronor på 20 olika organisationer som alla arbetar för att ta tillvara konsumenternas intressen.

Konsumentverket har regeringens uppdrag att dela ut statligt stöd till organisationer på konsumentområdet. Stödet ska stimulera den ideella sektorn att jobba med frågor som tillvaratar konsumenternas intressen inom olika verksamhetsområden.

Organisationsstöd

Stödet delas ut i två olika former, organisationsstöd och verksamhetsstöd. Organisationsstödet uppgår i samtliga fall till 150 000 kronor och delas i år ut till 6 av de 7 organisationer som sökte stödet. Stödet går i år till:

 • Föreningen Fairtrade i Sverige
 • Gröna Bilister
 • Resenärsforum
 • Sveriges Aktiesparares Riksförbund
 • Sveriges Konsumenter
 • Äkta Vara Sverige

Verksamhetsstöd

För verksamhetsstödet kom det in 32 ansökningar varav 20 beviljas stöd i olika storlek. Mest pengar tillfaller paraplyorganisationen Sveriges Konsumenter som får drygt 5 miljoner kronor av de drygt 12 miljoner kronor som delas ut i verksamhetsstöd. Följande organisationer tilldelas verksamhetsstöd 2016.

 • Sveriges Konsumenter
 • Föreningen Medveten Konsumtion
 • Fair Action
 • Föreningen för Fairtrade Sverige
 • Svenska Naturskyddsföreningen
 • Äkta Vara Sverige
 • Gröna Bilister
 • Villaägarnas riksförbund
 • Verdandi
 • Resenärsforum
 • Svenska Blå Stjärnan
 • Union to Union
 • Jordens Vänner
 • Svenska mat- och miljöinformation
 • Sveriges Aktiesparares riksförbund
 • Handikappförbunden
 • Motorförarnas Helnykterhetsförbund
 • Astma- och allergiförbundet
 • Sveriges Motorcyklister
 • Diabetesorganisationen Sverige

Stödet ska under det kommande året bland annat användas för att förbättra konsumenters rättigheter nationellt och internationellt, standardiseringsarbete, miljömedveten konsumtion, miljövänligt och hållbart resande, rättvis handel, öka kunskapen om innehåll och farliga ämnen i livsmedel, information om bil- och motorcykelköp, ekonomisk rådgivning, sparande i fonder och aktier med mera.

Mer om vårt stöd till organisationer

Vi vill uppmärksamma dig på att den här nyheten publicerades för mer än ett år sedan. Det kan alltså finnas mer aktuell information som har publicerats efter den här nyheten.

Skriv ut Skriv ut
Prenumerera