Allvarliga brister för kapitalförsäkringar

Nyhet 1 februari 2016

Konsumentverket har granskat avtalsvillkor, förköpsinformation och marknadsföring för kapitalförsäkringar från 13 bolag. Samtliga har brister i både förköpsinformation och avtalsvillkoren.

– Vi ser väldigt allvarligt på de brister som vi uppmärksammat i vår översyn. Därför kommer vi att inleda tillsynsärenden mot alla de bolag som ingick i granskningen, säger Malin Fors, jurist på Konsumentverket.

Vanlig sparprodukt

Kapitalförsäkringar är en relativt vanlig produkt för många konsumenter. I takt med att avdragsrätten för privat pensionssparande minskade och sedan upphörde har kapitalförsäkring, tillsammans med investeringssparkonto, blivit vanliga former för pensionssparande. Samtidigt visar Konsumentverkets undersökning att bolagen inte marknadsför produkten i någon hög utsträckning. De brister som ändå återfanns i marknadsföringen nöjer sig Konsumentverket därför med att nämna och hoppas att bolagen nu bättrar sig på den punkten.

Svårgenomtränglig information

Däremot är bristerna vad gäller information före köp till konsumenterna och hur avtalen ser ut så pass allvarliga att myndigheten öppnar tillsynsärenden mot samtliga 13 bolag. De kommer nu att få möjlighet att rätta till bristerna på frivillig väg.  Problemen med förköpsinformationen är att den är oerhört omfattande och ofta nästan en exakt kopia av villkoren och utformade på samma sätt som avtalet. Sammantaget gör det att människor kan ha svårt att förstå och ta till sig informationen. Tanken med förköpsinformation är att man på ett enkelt sätt ska få reda på det huvudsakliga innehållet i produkten. Man ska kunna bedöma kostnader och omfattningen av försäkringen.

Otydligt i avtalen

Avtalen visar sig innehålla villkor som strider mot lagen eller är otydligt utformade. Det gäller bland annat kraven för uppsägning, preskriptionstid samt hur och när bolagen får ändra villkor och avgifter.

– Kapitalförsäkring är både en sparform och en försäkring. Jag tror att en del av bristerna vi ser beror på viss ovana från bolagen att hantera denna kombination, säger Malin Fors.

Läs mer om vad en kapitalförsäkring är på Hallå konsument

Vi vill uppmärksamma dig på att den här nyheten publicerades för mer än ett år sedan. Det kan alltså finnas mer aktuell information som har publicerats efter den här nyheten.

Skriv ut Skriv ut
Prenumerera