Baraspara fällt i domstol

Nyhet 3 juni 2016

Företaget Baraspara, numera Sumer AB, förmedlar elavtal genom telefonförsäljning. Nu slår Marknadsdomstolen fast att företaget inte får agera på samma sätt som tidigare.

Baraspara/Sumer har varit det näst mest anmälda företaget till Konsumentverket under perioden 2012–2015. Marknadsdomstolen förbjuder nu företaget att kontakta konsumenter på telefon om de tydligt motsätter sig en sådan kontakt, till exempel om hen har anmält sitt nummer till NIX-registret.

Bolaget måste bli tydligare med att deras tjänst innebär att de kommer att avsluta konsumentens gällande elavtal och sedan ingå nya avtal för hens räkning med andra elbolag – utan att konsumenten har samtyckt till det.

Konsumenterna känner sig vilseledda

Det här gör bolaget genom att få en muntlig fullmakt av den person de ringt upp. Problemet är att alltför många konsumenter inte har förstått att de har gett Baraspara/Sumer en fullmakt. De har inte heller förstått konsekvenserna: att bolaget fritt ändrar och flyttar deras elavtal. Marknadsdomstolen kräver nu att bolaget blir tydligare med sin information om vad fullmakten innebär och om den ångerrätten man har som konsument enligt lagen.

I domen framgår det också att bolaget måste skicka skriftlig information till de konsumenter som gått med. Informationen måste innehålla tydlig information om att man har lämnat en fullmakt till bolaget och vad det innebär. Där måste också stå hur konsumenten ska göra om han eller hon ångrar sig.

Upp till 4 miljoner i vite

Sumer förbjuds också att skicka ut välkomstbrev eller liknande som ger intryck av att konsumenten träffat ett avtal med bolaget, när så inte är fallet.

Samtliga punkter är förknippade med ett vite på 1 miljon kronor. Det innebär att om bolaget bryter mot domstolens beslut kan det dömas att betala upp till 4 miljoner i vite.

Vi vill uppmärksamma dig på att den här nyheten publicerades för mer än ett år sedan. Det kan alltså finnas mer aktuell information som har publicerats efter den här nyheten.

Skriv ut Skriv ut
Prenumerera