Digitalisering – hot eller möjlighet

Nyhet 29 januari 2016

Hur påverkar digitaliseringen konsumenterna i deras vardag? Det var temat för ett seminarium som arrangerades av Konsumentverkets vetenskapliga råd i oktober. Nu finns seminariet summerat i en rapport.

Rapporten består av talarnas egna sammanställningar av sina anföranden. Samtliga handlade om digitaliseringen och hur den påverkar dagens konsumenter. Rapporten innehåller följande avsnitt:

  • Digitalisering och tjänstefiering – hot eller möjligheter, Bo Edvardsson, professor vid Centrum för tjänsteforskning, Karlstads universitet.
  • Vår förändrade syn på marknadsföring och reklam i digitaliseringens tidevarv, Gunilla Jarlbro, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, Lunds universitet.
  • Plattformsekonomin ur ett konsumentperspektiv, Jonas Andersson Schwarz, lektor vid institutionen för kultur och lärande, Södertörns högskola.
  • IKEA:s utmaningar med ett multikanalperspektiv på konsumenternas köpresa i ett digitaliserat, urbaniserat samhälle 24 (32) Chris Ahlgren, affärsutvecklare, IKEA Global.

Marknadsföring, reklam och tjänstefiering i det digitaliserade samhället

PDF 1 MB. Öppnas i nytt fönster

En sammanställning av vad som framfördes under seminariet Marknadsföring, reklam och tjänstefiering i det digitaliserade samhället i oktober2015. Under seminariet diskuterades konsumenternas problem med långsiktigt sparande, förutsättningar och konsekvenser.

Vi vill uppmärksamma dig på att den här nyheten publicerades för mer än ett år sedan. Det kan alltså finnas mer aktuell information som har publicerats efter den här nyheten.

Skriv ut Skriv ut
Prenumerera