Dom tydliggör ångerrätt för danskurser

Nyhet 16 augusti 2016

Huvudregeln är att konsumenter har ångerrätt, och ska få information om den, när de bokar danskurser eller liknande fritidsaktiviteter på distans. Det slår Marknadsdomstolen fast i en dom mot Malmö Dansakademi som blir prejudicerande för liknande fall.

Konsumentombudsmannen, KO, valde att ta Malmö Danskakademi till domstol efter att de inte informerar om ångerrätt när de säljer danskurser på bolagets webbplats. Enligt Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler har konsumenter 14 dagars ångerrätt för köp på distans, till exempel på internet. Bolag som säljer på distans är också skyldiga att tydligt informera om ångerrätten i samband med att konsumenter gör ett distansköp.

Undantag i lagen

I lagen finns ett antal undantag när ångerrätten inte gäller. Malmö Dansakademi menade att danskurser ska vara ett sådant undantag och att de därför inte ska ge sina kunder ångerrätt när de handlar på distans. KO menade dock att ångerrätten ska gälla och valde därför att ta bolaget till domstol.

Marknadsdomstolen, MD, har nu lämnat dom i ärendet och väljer att gå på KO:s linje. MD:s dom betyder att Malmö Dansakademi nu måste informera om ångerrätten och hur konsumenter ska göra för att använda ångerrätten. Domen är förenad med ett vite på en miljon kronor.

Prejudicerande dom

Domen är den första som prövar ångerrätten för en fritidsaktivitet av den här typen och den blir därför prejudicerande, vilket betyder att den kommer att vara vägledande för liknande fall i framtiden.

MD skriver i domen att utrymmet för undantag från ångerrätten, som är en viktig del av konsumentskyddet, är mycket begränsat. Fritidsaktiviteter som kan undantas är sådana där ett företag erbjuder en tjänst en bestämd dag eller under en bestämd tidsperiod. För att det ska kunna vara ett undantag från ångerrätten ska det även drabba företaget ekonomiskt på ett sätt som inte står i proportion till betydelsen av ångerrätten för konsumenterna.

Vi vill uppmärksamma dig på att den här nyheten publicerades för mer än ett år sedan. Det kan alltså finnas mer aktuell information som har publicerats efter den här nyheten.

Skriv ut Skriv ut
Prenumerera