Domstolsbeslut mot Adresstjänst

Nyhet 9 september 2016

Företaget Adresstjänst Sverige AB riskerar att få betala upp till tre miljoner kronor i veckan i vite om det fortsätter med sin nuvarande marknadsföring.

Domstolen har fattat ett snabbt beslut i frågan och håller med Konsumentombudsmannen, KO, att företagets marknadsföring strider mot lagen på flera punkter.

Med omedelbar verkan förbjuds företaget att påstå bland annat att de adressändrar snabbt och enkelt eller att de bevakar ändringar i folkbokföringen. Om företaget bryter mot förbudet kan ett vite på en miljon kronor i veckan komma att dömas ut.

Företaget får inte heller påstå att konsumenter är betalningsskyldiga, när det inte finns några rättsligt giltiga beställningar. Upplägget på webben som företaget använder anser domstolen vara otydligt och omöjlig för konsumenten att förstå. Att kräva betalning för varor eller tjänster som inte beställts är en svartlistad affärsmetod. Om Adresstjänst fortsätter hotar vite på en miljon kronor.

Rättegången mot Adresstjänst fortsätter

Domstolen kräver även att bolaget informerar om vad tjänsterna egentligen innebär, vad de kostar och att det inte går att få en gratis adressändring om man inte samtidigt köper en annan tjänst. Företaget måste också uppge sitt namn, organisationsnummer och telefonnummer. Om bolaget bryter mot detta kan ett vite på en miljon kronor komma att dömas ut. Sammanlagt riskerar alltså Adresstjänst att få betala tre miljoner kronor i veckan i vite.

Rättegången mot Adresstjänst pågår. Beslutet om vite från domstolen är ett så kallat interimistiskt beslut och gäller omedelbart.

Vi vill uppmärksamma dig på att den här nyheten publicerades för mer än ett år sedan. Det kan alltså finnas mer aktuell information som har publicerats efter den här nyheten.

Skriv ut Skriv ut
Prenumerera