Domstolsförbud mot Fastcom

Nyhet 5 december 2016

Teleoperatören Fastcom förbjuds vid vite att fortsätta med de försäljningsmetoder som Konsumentombudsmannen, KO, har stämt bolaget för.

Det är Patent- och marknadsdomstolen som har fattat ett interimistiskt beslut i målet som KO driver mot teleoperatören Fastcom.

KO stämde Fastcom i slutet av september sedan bolaget på kort tid dragit på sig ett stort antal anmälningar och klagomål. Enligt anmälningarna så gav bolagets säljare intrycket av att vara någon form av officiell telefonhandläggare och att de ringer på uppdrag av konsumentens ordinarie teleoperatör. De har också påstått att den fasta telefonen ska läggas ned och att konsumenten inte har något annat val än att säga ja för att få behålla sin telefon.

Konsumenterna har sedan fått fakturor utan att ha beställt abonnemanget. Bolaget gav inte heller någon som helst information om ångerrätten.

Överträdelse förenat med vite på en miljon kronor

Domstolen ger KO rätt och förbjuder bolaget att fortsätta med försäljningsmetoderna. Bryter Fastcom mot domstolsbeslutet riskerar bolaget att betala ett vite på en miljon kronor för varje överträdelse av förbudet.

Rättegången mot Fastcom pågår. Beslutet från domstolen är ett så kallat interimistiskt beslut och gäller omedelbart i avvaktan på slutlig dom. I samband med det ska även domstolen ta ställning till KO:s yrkande om att bolaget ska betala en halv miljon kronor i marknadsstörningsavgift.

Vi vill uppmärksamma dig på att den här nyheten publicerades för mer än ett år sedan. Det kan alltså finnas mer aktuell information som har publicerats efter den här nyheten.

Skriv ut Skriv ut
Prenumerera