Domstolsförbud mot Key code

Nyhet 26 februari 2016

Stockholms tingsrätt har fattat ett snabbt beslut om att förbjuda Key codes kritiserade marknadsföring. Bolagsföreträdaren hålls personligt ansvarig och riskerar böter på en miljon kronor i veckan om domstolsförbudet bryts.

Det var för en dryg månad sedan som Konsumentombudsmannen, KO, stämde Key code och krävde att bolagsföreträdaren skulle hållas personligt ansvarig för den aggressiva marknadsföringen.

Konsumentverket tog emot 266 anmälningar mot bolaget under 2015. Anmälningarna handlar om att Key codes telefonförsäljare har skrämt upp konsumenterna genom att påstå att de var utsatta för pågående ID-kapning. Säljarna har då påstått att tjänsten skulle skydda mot ID-kapning.

I stämningsansökan begärde KO att tingsrätten förbjuder företaget och personen bakom företaget att kräva betalt för tjänster som konsumenten inte har beställt. KO vill också att rätten förbjuder företaget och personen bakom att påstå att tjänsten innebär ett heltäckande skydd mot ID-kapning.

Det ska också vara förbjudet att påstå att alla kreditkortsköp går genom det aktuella kreditupplysningsföretaget, att bedragaren åker fast och att man kan häva köpet hos kreditupplysningsföretaget. KO vill att det ska vara förbjudet för företaget att skrämmas genom att ge konsumenten intryck av att just han eller hon är utsatt för ett bedrägeri.

Rättegången pågår fortfarande men tingsrätten har redan nu fattat beslutet att Key code omedelbart måste upphöra med den kritiserade marknadsföringen. Tingsrätten har även fattat beslut om löpande vite. Det betyder att om bolagsföreträdaren bryter mot förbudet riskerar denne en miljon kronor i böter i veckan.

Sammanfattning av domen i målet mot Key Code Security

Vi vill uppmärksamma dig på att den här nyheten publicerades för mer än ett år sedan. Det kan alltså finnas mer aktuell information som har publicerats efter den här nyheten.

Skriv ut Skriv ut
Prenumerera