Fler konsumenter använder konsumentvägledning

Nyhet 3 maj 2016

Fler svenskar får hjälp av oberoende konsumentvägledning än tidigare. Det visar en första utvärdering av Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument.

Hallå konsument är en rikstäckande upplysningstjänst som samordnas av Konsumentverket. Tjänsten öppnade 31 mars förra året och nu har den första delutvärderingen av tjänsten tagits fram och lämnats in till regeringen.

Utvärderingen visar att fler konsumenter än tidigare använder sig av den oberoende, kostnadsfria vägledning samhället erbjuder. Tillsammans med kommunernas konsumentvägledning, de fyra konsumentbyråerna och Konsument Europa hanterades drygt 168 000 ärenden under 2015. En ökning från 123 000 året innan. Av dessa hamnade cirka 64 000 hos Hallå konsument. Samhällets service mot konsumenter har alltså ökat som en följd av Hallå konsument.

Goda betyg till Hallå konsument

Utvärderingen visar också att cirka 80 procent av användarna som varit i kontakt med Hallå konsument är nöjda med tjänsten. Det handlar om bemötande och kompetens men även om att informationen är opartisk och lätt att förstå.

Innan Hallå konsument fanns varierade tillgången till stöd i landet. Då var det din bostadsort och ditt konsumentproblem som avgjorde för du kunde få hjälp. Nu har alla svenskar tillgång till konsumentvägledning via telefon, chatt eller sociala medier alla vardagar.

Minskade resurser i kommunerna

Men samtidigt som tillgången och antal kontakter till konsumentvägledning har ökat är trenden den motsatta i landets kommuner. Mellan 2014 och 2015 erbjuder elva kommuner färre konsumentvägledning, från 270 till 259. Det är den lägsta siffran på tio år. Än mer dramatisk är nedgången räknat i antal årsarbetskrafter i den kommunala konsumentvägledningen. Redan 2015 noterades rekordlåga 125 årsarbetskrafter. Nu har den siffran sjunkit till 107 årsarbetskrafter i landet. Även antalet kontakter till den kommunala konsumentvägledningen minskar. Mellan april och december 2015 registrerades 27,5 procent färre kontakter än samma period föregående år.

Utvärdering av Hallå Konsument

PDF 995 KB. Öppnas i nytt fönster

Rapporten innehåller en första delutvärdering, ett år efter lanseringen av Hallå konsument.

Under senare delen av maj släpper Konsumentverket rapporten Kommunernas konsumentvägledning – En lägesrapport 2016 där läget för kommunernas konsumentverksamhet presenteras i detalj.

Vi vill uppmärksamma dig på att den här nyheten publicerades för mer än ett år sedan. Det kan alltså finnas mer aktuell information som har publicerats efter den här nyheten.

Skriv ut Skriv ut
Prenumerera