Kidde Sweden återkallar brandfiltar

Nyhet 5 september 2016

Kidde Sweden återkallar brandfiltar efter att en säkerhetsbrist identifierats. Återkallelserna berör brandfiltar i storlek 120 x 120 cm samt 120 x 180 cm, levererade före mars 2015.

Säkerhetsbristen gäller brandfiltarnas effektivitet vid brand i matolja i panna eller annat matlagningskärl.

Säkerhetsbristen kan innebära att de berörda filtarna inte fullt ut kan släcka en brand i en panna med matolja och kan även resultera i att branden återuppstår strax efter att brandfilten använts. I förebyggande syfte har därför en produktåterkallelse inletts.

För dig som är berörd av återkallelserna av Kidde brandfilt

Om du har en Kidde brandfilt i någon av de återkallade storlekarna kan du vända dig till det ställe du köpt brandfilten för att få den utbytt eller för att få återbetalning.

Klicka på länkarna för att läsa en mer utförlig beskrivning av återkallelserna samt få information om hur du returnerar din brandfilt.

Produktåterkallelse 120 x 120 cm 

Produktåterkallelse 120 x 180 cm

Mer om återkallelserna på Kidde Swedens webbplats

Vi vill uppmärksamma dig på att den här nyheten publicerades för mer än ett år sedan. Det kan alltså finnas mer aktuell information som har publicerats efter den här nyheten.

Skriv ut Skriv ut
Prenumerera