KO agerar mot idrottslägerreklam

Nyhet 29 februari 2016 Uppdaterad 13 februari 2017

Det är förbjudet att skicka reklam direkt till barn. Därför stäms nu företaget Prospect marketing Sweden.

Konsumentombudsmannen har tidigare utfärdat ett förbudsföreläggande mot företaget, men det har inte godkänt föreläggandet. Därför går nu KO vidare och stämmer bolaget i marknadsdomstolen.

Prospect marketing Sweden har skickat reklam direkt till barn och unga under 16 år. Reklamutskicket handlar om ett ishockeyläger.

Det strider mot god marknadsföringssed att direktadressera reklam till barn, utan målsmans godkännande. KO vill att domstolen förbjuder företaget vid vite att använda sig av marknadsföringsmetoden.

Prospect marketing Sweden fälls av domstolen

Vi vill uppmärksamma dig på att den här nyheten publicerades för mer än ett år sedan. Det kan alltså finnas mer aktuell information som har publicerats efter den här nyheten.

Skriv ut Skriv ut
Prenumerera