KO får verktyg för snabba ingripanden

Nyhet 3 oktober 2016

Konsumentombudsmannen, KO, har från och med hösten 2016 fått bättre verktyg för att kunna stoppa otillåtna reklamkampanjer direkt.

Tidigare har KO kunnat hindra ett företag från att fortsätta med en otillåten marknadsföringsåtgärd genom förbudsförelägganden som måste godkännas av näringsidkaren för att gälla.

I de fall näringsidkaren valt att inte godkänna föreläggandet har alternativet för KO varit att ta bolaget till domstol. Resultatet har allt för ofta blivit en lång och utdragen process.

Men enligt nya lagregler får KO från och med oktober i år så kallad primär förbuds- och förelägganderätt enligt marknadsföringslagen och avtalsvillkorslagen. Med andra ord: KO kan ingripa genom beslut som gäller direkt mot företaget. KO:s beslut går att överklaga.

KO:s nuvarande sanktionsmöjligheter, förbudsföreläggande och informationsföreläggande, avskaffas.

Samtidigt höjs också marknadsstörningsavgiften, den avgift som är avsedd för vissa allvarligare överträdelser av marknadsföringslagen. För att avgiften ska bli mer avskräckande höjs beloppsgränserna från 5 000–5 miljoner kronor till 10 000–10 miljoner kronor.

Vi vill uppmärksamma dig på att den här nyheten publicerades för mer än ett år sedan. Det kan alltså finnas mer aktuell information som har publicerats efter den här nyheten.

Skriv ut Skriv ut
Prenumerera