KO stämmer Fastcoms callcenterbolag

Nyhet 20 december 2016

Patent- och marknadsdomstolen förbjöd nyligen teleoperatören Fastcom att fortsätta med sin kritiserade marknadsföring. Nu stämmer Konsumentombudsmannen, KO, även Fastcoms callcenterbolag för medverkan.

KO stämde Fastcom i slutet av september sedan bolaget på kort tid dragit på sig ett stort antal anmälningar och klagomål. Enligt anmälningarna så gav bolagets säljare intrycket av att vara någon form av officiell telefonhandläggare och att de ringde på uppdrag av konsumentens ordinarie teleoperatör. De har också påstått att den fasta telefonen ska läggas ned och att konsumenten inte har något annat val än att säga ja till bolagets erbjudande för att få behålla sin telefon. Bolaget gav inte heller någon som helst information om ångerrätten.

För att ringa säljsamtalen har Fastcom anlitat callcenterbolaget Telework, som ingår i samma koncern som Fastcom. Även om det är Fastcom som bär fullt ansvar för den otillbörliga marknadsföringen anser KO att Telework i så hög grad har medverkat till den att även Telework bör stå till svars inför domstol.

KO vill därför att Patent- och marknadsdomstolen förbjuder även Telework att fortsätta med den otillbörliga marknadsföringen och att bolaget också straffas med en marknadsstörningsavgift på 750 000 kronor.

Vi vill uppmärksamma dig på att den här nyheten publicerades för mer än ett år sedan. Det kan alltså finnas mer aktuell information som har publicerats efter den här nyheten.

Skriv ut Skriv ut
Prenumerera