Konsumentverket finner brister i hemförsäkringar

Nyhet 8 februari 2016

Tidigare hade hemförsäkringar ofta i stort sett samma innehåll. Nu kan det skilja betydligt mer mellan olika försäkringar och bolag.

– Det är något att vara extra vaksam på. En hemförsäkring brukar till exempel innehålla en reseförsäkring också, men nu ser vi företag som istället lägger det som en tillvalsförsäkring. I många hemförsäkringar ingår allrisk, men inte i alla. Vad rättsskyddet omfattar kan också skilja sig mycket åt, säger Camilla Tellås, jurist på Konsumentverket.

Myndigheten har inlett en större granskning av hemförsäkringarnas olika delar. Det som har ingått i översynen är avtalsvillkor och förköpsinformation för delarna överfallsskydd, ansvarsförsäkring, rättsskydd, egendomsförsäkring och allriskförsäkring. Dessutom har juristerna tittat på ett moment som kallas krisskydd. Det är en försäkring som kan ge ersättning ifall du behöver uppsöka psykolog eller få någon annan form av krishantering.

Brister hos samtliga försäkringsbolag

Konsumentverket anser att samtliga tio granskade bolag kan förbättra informationen eller avtalsvillkoren, och i vissa fall både och. Försäkringsbolagen får nu tillsynsbrev om bristerna och möjlighet att frivilligt rätta till dem.

Bland bristerna finns gamla preskriptionsregler, felaktig information om ångerrätt och att viktiga begränsningar i försäkringen inte nämns i informationen till konsumenterna. Granskningen visar också att informationen ibland är svår att hitta då den försvinner bland alla andra budskap på bolagens webbsidor.

Hemförsäkring är ett viktigt skydd

I Sverige har ungefär 95 procent av alla hushåll en hemförsäkring. Det är många gånger den enda försäkring hushållet har och den är oerhört viktig. Därför är det extra angeläget att konsumenterna förstår vad försäkringen täcker – och vad som inte omfattas.

– I vår granskning har vi sett att det blivit svårare att överblicka vad som ingår. En del bolag marknadsför nu olika varianter som kan heta exempelvis "liten", "mellan", "plus" och "extra". Det betyder att konsumenterna riskerar att få ett felaktigt försäkringsskydd och kanske inte det man förväntar sig. Konsumenten kan bli både över- och underförsäkrad.

Granskningen av hemförsäkringens andra delar kommer att fortsätta under året.

Mer information

Mer om hemförsäkringar på Hallå Konsuments webbplats

Jämför hemförsäkringar hos Konsumenternas försäkringsbyrå

Vi vill uppmärksamma dig på att den här nyheten publicerades för mer än ett år sedan. Det kan alltså finnas mer aktuell information som har publicerats efter den här nyheten.

Skriv ut Skriv ut
Prenumerera