Konsumentverket granskar 23 låneförmedlare

Nyhet 18 maj 2016

Marknadsföringen från kreditförmedlare är intensiv och som konsument kan det vara svårt att förstå att bolaget bara är en förmedlare. Det är också ofta svårt att se vilka långivare bolaget samarbetar med. Konsumentverket granskar därför 23 låneförmedlare.

Många gånger kan konsumenten tro att kreditförmedlaren även är den som ger lånet, när de i själva verket bara förmedlar kontakten mellan låntagare och kreditgivare. På webbplatserna förekommer uttryck som "våra lån" vilket bidrar till missuppfattningen.

Konsumenten kan också lätt få en falsk bild av att förmedlaren har något inflytande över vem som får ta lån och vad lånet kommer att kosta. Överlag tror Konsumentverket att det kan vara svårt för konsumenter att bilda sig en uppfattning om vad tjänsten innefattar och vad som skiljer den ena förmedlaren från den andra.

Svårt för konsumenter att se hela bilden

De flesta förmedlare anger inte vilka kreditgivare de arbetar med. En del förmedlare använder ord som ger intryck att de bara samarbetar med banker, trots att de samarbetar med olika typer av kreditgivare. De flesta arbetar med en begränsad andel bolag och som konsument får man inte del av marknadens alla långivare.

Konsumentverket finner i sin granskning av kreditförmedlarnas webbsidor att bolagen ofta anger den lägsta "från-räntan". Det är lätt att tro att man själv ska få den låga räntan, trots att olika konsumenter erbjuds olika räntor. Det troliga är att de flesta får en högre ränta än den som anges på webben.

– Den låga räntan kan både verka lockande och vilseleda konsumenterna. Vi har funnit att prisinformationen generellt är missvisande, säger Martin Ekelöf jurist på Konsumentverket.

Granskningen har lett till tillsynsärenden

I granskningen har Konsumentverket tittat på vilken information och marknadsföring som finns på kreditförmedlarnas webbsidor. Myndigheten kommer att gå vidare med tillsynsärenden mot flera bolag med anledning av deras marknadsföring.

Vi vill uppmärksamma dig på att den här nyheten publicerades för mer än ett år sedan. Det kan alltså finnas mer aktuell information som har publicerats efter den här nyheten.

Skriv ut Skriv ut
Prenumerera